We save you time, money and energy
We save you time, money and energy
We create, redesign, translate and write content
We create, redesign, translate and write content
We take care of your website
We take care of your website
that drives traffic, engages prospects, and generates leads
that drives traffic, engages prospects, and generates leads
Get your website translated or go international with new content
Get your website translated or go international with new content
Do you want to go international with your website? Contact us and we translate your English content into Dutch. We also write new quality content for...
Read More
Get your website redesigned with an excellent SEO and speed-optimized
Get your website redesigned with an excellent SEO and speed-optimized
We turn your existing website into a modern online presence, responsive, well-designed with user-friendly features, excellent SEO and speed optimized. We redesign your website with...
Read More
Get a website that drives traffic, engages prospects, and generates leads
Get a website that drives traffic, engages prospects, and generates leads
Don't you have time to create a website and think about the best possible content to attract and engage prospects? Tell us what your goal...
Read More

Latest Work

Website Sernitsa
Website Sernitsa
Website Sernitsa: A multilingual website created with Wix. www.SERNITSA.com is a website created with Wix, has got 30 pages and 12 lightboxes, an age-checker page...
Read More
Website MarsConnects
Website MarsConnects
Website MarsConnects This is our former Business Website. It was a custom made site, using HTML5, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, Google Analytics and a range...
Read More
Website SETIphilosopher
Website SETIphilosopher
Website SETIphilosopher: A platform to publish scientific research and findings. www.SETIPhilosopher.com is a custom made website created with HTML5, CSS3, JavaScript, jQueries, a Twitter API...
Read More
A Multilingual WordPress Website to go International in Europe
A Multilingual WordPress Website to go International in Europe
A A Multilingual WordPress Website to go International in Europe. Content in English and Dutch, SEO-friendly, responsive and 1 call-to-action per page. Do you need...
Read More
Meertalige WordPress Website voor ZZP-ers
Meertalige WordPress Website voor ZZP-ers
Meertalige WordPress Website voor ZZP-ers met een duidelijke boodschap   RoyMarriaBouw was created to meet the following assignment: Multilingual to reach our clients in other...
Read More
Good Cause project: Website Animal Welfare Dahab
Good Cause project: Website Animal Welfare Dahab
Good Cause project: Website Animal Welfare Dahab This website, Animal Welfare Dahab was part of a good cause project. I created this website for free,...
Read More

Get effective SEO for your online business

Get effective SEO for your online business

We use effective SEO according to the latest best practices to get your website ranked high in Google.

Enable your business internationally with a multilingual website. We use the latest best practices methods to deliver your website with professional SEO. We help you to boost traffic to your site, get more leads, and increase your profits. Get in touch to discuss your needs.

A functional and flexible multilingual website with expansion capabilities

A functional and flexible website with expansion capabilities is exactly what’s needed to grow with your company’s development. A company in development requires a flexible website so it can expand online. It’s important to decide right from the start if you want to have a website that has certain capabilities which you might want to use in near future, especially if these changes require specific plugins and extensions. We can help you to choose a good theme and the right plugins to get a website that is both functional for the following one or two years, as well as ready for your future’s business.

“A functional and flexible multilingual website with expansion capabilities is exactly what’s needed to grow with your company’s development.”

Quality of Service

By working with us you can expect a level of professionalism and efficiency of service that is of high quality.

Born and raised in The Netherlands with over 20 years of job experience in different international organizations, and up-to-date through studies regarding SEO, Google Adwords (certificated) and analytics, marketing, coding, and business management, we firmly set the goal to give our clients what they need. Whether it is a new website, website content, a make-over of an outdated website, translated web content: we create, research, analyze, edit, proofread and/or translate it. We are goal driven people, always looking for opportunities to get the best results in anything we do. We will be glad to help you to accomplish your goals.

Let’s start with your next project! Contact us through this form or through Skype.

SEO Research Dropshipping Online Store – Know When To Sell

 

SEO Research Dropshipping Shopify

SEO Research Dropshipping Online Store. My client wanted to have a successful Shopify website selling his products through Dropshipping. Performing an in-depth SEO research of his products, was one of my tasks. With the results, he knows exactly how popular his products are, what countries he has to target to reach the people who show interest, and what time of the year he should do his marketing-activities to advertise his products. With a good SEO research, everyone can take the maximum opportunities that e-commerce stores and business websites have to offer.

SEO Research Dropshipping Online Store, Shopify

In-depth SEO research to know what products you should sell through dropshipping

MarsConnects is Google Ads certificated and experienced with performing in-depth SEO researches and SEO-writing for website content. Contact us if you want to increase your website traffic and to get more sales.

Website Content SEO-Writing For A Russian Translation Agency

Website Content SEO Writing. MarsConnects wrote one of the pages into Dutch with keywords based on in-depth SEO research.  The text has been localized as well;  it’s clearly written and it’s effective for the Dutch (and English) people who are looking for having their (official) documents or website to be translated into Russian.

ELENA TRANSLATIONS is a translation agency specialized in sworn translations of official documents from Russian into Dutch or English and vice versa. They work with native speakers and can also translate your blogs, website content, and any document you need to have translated into Russian when you do business with Russia.

Contact us if you need Web Content in Dutch, localized and with a good SEO.

MarsConnects has got a vast experience with writing and translating web content from English into Dutch. Being Google Adwords certificated and native Dutch are advantages for profit-making businesses.

Wе wоrk hаrd tо gеt hарру сlіеntѕ. Іf уоu nееd professionally written or translated and localized Wеbѕitе content, соntасt uѕ, рrоvidе uѕ with thе infоrmаtiоn wе nееd аnd lеt’ѕ ѕtаrt tо wоrk оn уоur gоаlѕ. Wе mаkе ѕurе уоu gеt wеbѕitе content thаt’s реrfесtlу fitѕ уоur buѕinеѕѕ, tаrgеtѕ уоur рrеfеrrеd аudiеnсе with а gооd ЅЕО, аnd iѕ оf high quаlitу.

Elena Translations Vertaling Nederlands naar Russisch en vice versa_ Website Content SEO Writing

Wereldverbeterende Innovaties

Sinds het bouwen van Sillicon Valley in de jaren ‘60 in Californië, is het hard gegaan met ontwikkelen van nieuwe ideeën, producten en technologieën. Deze ontwikkelingen hebben bijna allemaal een gemeenschappelijke deler: bijdragen aan het verbeteren van de wereld; voor de mens van nu en voor de toekomstige generaties.

Silicon Valley ontstond nadat de Amerikaanse overheid gigantische bedragen uitgaf voor militaire doeleinden in de jaren ’60. Silicon Valley is een stad gebouwd op een idee. Het idee dat alles beter zal gaan: “Wij kunnen technologieën bouwen die ervoor zorgen dat we het allemaal beter krijgen.” Een Californische beweging die voor ‘vrijheid, individuele expressie en innovatie, ondernemerschap en het nemen van risico’s’ stond, bewerkstelligde investeringen in de kennis en informatie economie. Dit resulteerde in een voortschrijdende, wereldwijde industriële economie, waar investeringen in innovatie een van de belangrijkste beslissingen voor een land was dat bepaalde of het stil bleef staan, of dat het zich ging ontwikkelen in dit nieuwe tijdperk van IT en Informatie.

De angst voor kunstmatige intelligentie (AI)

Door de snelle groei van de elektronische- en high tech industrie, groeide de angst van mensen dat robots de wereld over zouden gaan nemen. Deze angst – of voorspelling – bestond al in de jaren ‘50 met de opkomst van verhalen en films, zoals de War of the Worlds van Orson Wells. Als het gaat om industriële banen, zoals lopende band werk, is de angst zeker reëel: vele mensen zijn ontslagen, omdat robots dit werk goedkoper en sneller kunnen uitvoeren. Mensen in bijna alle beroepsvelden mogen zich zorgen maken over hun werkbehoud: het is niet de vraag óf, maar wanneer zij worden vervangen door robots. Ondanks dit negatief beeld over de consequenties van high tech-ontwikkelingen, zijn er ook ontzettend veel mooie dingen ontworpen die daadwerkelijk vooruitgang bieden in ons dagelijks leven.

Maandag in de herkansing

Sommige innovaties zijn gericht op de gemoedstoestand van mensen. In het dagelijks nieuws worden we geconfronteerd met veel negatieve voorspellingen en regelgevingen op het gebied van werk, inkomen, huisvesting, milieu, klimaat, privacybescherming enzovoorts, waardoor veel mensen somber gestemd zijn. Ogenschijnlijk onbeduidende ideeën, kunnen een grote impact hebben, zoals gezamenlijke acties op sociale media om bijvoorbeeld het eind en de start van de week positief te benaderen met gebruik van hashtags: #FeelGoodFriday en #MotivationalMonday. Mensen voelen zich al snel beter en zijn meer gemotiveerd na wat positiviteit met anderen gedeeld te hebben.

Technologische innovaties

Om mensen te helpen hun depressie te overwinnen, heeft E-mence in samenwerking met Europese organisaties, de Ifeel app ontwikkeld die de gedragspatronen van iemand registreert. Het is een persoonlijke app dat de start van een depressieve episode herkent en, bij gemeten gedragsverandering, contact maakt met een vertrouwenspersoon, zodat op tijd preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

Een ander voorbeeld van een technologische innovatie is de Fairphone. Dit modulair mobieltje is ontwikkeld door een Nederlands bedrijf met de missie om de markt voor eerlijke elektronica uit te breiden en een positieve impact in de elektronicasector te vergroten. Fairphone doet dit door mobieltjes aan te bieden die gemaakt zijn van eerlijke materialen verkregen uit verantwoorde mijnbouwpraktijken in landen die een economische ontwikkeling hard nodig hebben, zonder gebruik te maken van slavernij of kinderarbeid. Daarnaast worden reserveonderdelen aangeboden waardoor de herstelbaarheid – en daarmee de levensduur van het modulair apparaat verlengd kan worden.

Conflictvrije mineralen in de Fairphone
Conflictvrije mineralen in de Fairphone (video)

Innovatie in sociale media: de Ice Bucket Challenge

Een innoverende actie die geheel aansluit bij het oorspronkelijk idee van de ontwikkeling van internet – namelijk het verbeteren van de wereld door mensen met elkaar te verbinden en tot actie te komen – was de Ice Bucket Challenge in 2015. Miljoenen mensen deelden deze social-mediacampagne wereldwijd, gooiden ijskoud water over zich heen, filmden dit en deelden het op sociale media. Gedurende deze succesvolle campagne is er meer dan $ 115 miljoen voor een ziekte gedoneerd die voor de meeste mensen volslagen onbekend was.

Zeewier zorgt voor een wereldwijde oplossing

Kennisinstellingen in Nederland, waaronder de Wageningse universiteit, heeft als doel gesteld de helft van het benodigde eiwitten voor diervoeder in 2020 uit alternatieve bronnen te halen. Met gebruik van bestaande windmolens in zee voor de energielevering, worden zeewiervelden in zee gecreëerd. Zeewier bestaat uit voldoende eiwitten om het gebruik van soja als veevoer te vervangen, en als gezonde, eiwitrijke voedingsmiddel voor de mens te dienen. Dit is een voorbeeld van een innovatief project dat mogelijk kan voorkomen dat wij in een aantal jaren alleen nog maar insecten als eiwitbron op ons bord kunnen krijgen.

Mijn optimisme is geworteld in de geschiedenis. Ondanks de krantenkoppen en de algemene pessimistische kijk, wordt de wereld steeds beter en wordt het al honderden, zo niet duizenden jaren beter. Technologie geeft mensen meer keuzes.

– Kevin Kelly (vert.)

Zoals ook in ons blog “Optimisme in de digitale wereld” is beschreven: het oorspronkelijk idee van de hippies in Californië om de wereld te verbeteren, is nog steeds zeer actueel. De meeste mensen hebben een goed inzicht in wat er op de wereld gebeurd. Een van de sterke ontwikkelingen van sociale media, is dat er genoeg mensen zijn die gezamenlijk acties ondernemen om grote organisaties op de vingers te tikken als ze iets doen wat niet door de beugel kan. Geheel afhankelijk van wat de multinationals besluiten en doen, zijn wij dus niet. Kennis en innovaties gaan samen, net zoals mensen en optimisme.

Door: MarsConnects

Het optimisme in de digitale wereld.

Er zijn robots die ons helpen met vervelende klussen, (fake) nieuws wordt ons in hapklare brokken geserveerd op Facebook en Twitter, en met AI kunnen wij lekker luieren en genieten van het leven, terwijl AI het werk onder de robots verdeelt.

Klinkt dit goed? Misschien. Misschien niet. Digitalisering heeft een geweldige revolutie in gang gebracht. Met name de programmeurs, de technici, en iedereen die werkt aan het bouwen en verbeteren van digitale producten, zijn positief over wat het voor de mens en de wereld oplevert. Maar misschien werd het tijd dat de ontwikkelaars van online platforms toegeven dat niet alles gaat zoals we hadden gepland. De digitale platforms zijn zo hard gegroeid en hebben meer invloed op ons leven, dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden. Google bijvoorbeeld, heeft meer privé informatie over ons dan de gemeente in onze woonplaats. Wereldwijd wordt bijna 25% van alle online bestellingen gedaan bij Amazon; de hoeveelheid aan informatie van privé gegevens en aankoopgedrag die deze online dienst van miljoenen mensen heeft, is gigantisch. Facebook heeft problemen met privacyregels, en Twitter helpt mensen president te worden.

“Ik ben een optimist.”

Volgens David Mattin, manager Head of Trends & Insights bij Trendwatching, is optimisme diep geworteld in de cultuur van de digitaliseringswereld. Je hoeft niet ver te zoeken om te zien hoe optimisme verweven is met online sociale platforms. Mark Zuckerberg zegt bijvoorbeeld, dat hij een optimist is: hij bouwt dingen waarvan de wereld beter wordt. Volg een paar Ted Talks, en bijna iedereen die een Talk presenteert, zegt een optimist te zijn. De vraag is waarom elke spreker het zo belangrijk vindt dit te vermelden.

Optimisme in de digitale wereld_Silicon ValleyDe positieve web- en digitale cultuur begon in Californië in de jaren ‘60 door een generatie van hippies, waarvan Stewart Brand, redacteur van de Whole Earth Catalog en oprichter van het Global Business Network, deel uitmaakte. Zij bekeken de wereld zoals het was en wilden op een nieuwe manier deel ervan uitmaken. Zij droomden ervan de wereld te verbeteren en ruimte te creëren aan individuele expressie, onafhankelijkheid, empowerment, vrijheid, creativiteit, innovatie, etc. Zij waren optimisten geïnspireerd door intellectuelen zoals Marshall McLuhan, een media theorist en filosoof die de beroemde uitspraak deed: “The medium is the message.”. Marshall geloofde erin dat connectieve technologieën mogelijk maakte dat miljoenen mensen contact met elkaar kregen, met elkaar konden praten en informatie deelden. Mensen dachten in die tijd dat hij gek was. Het blijkt echter een zeer accurate voorspelling te zijn. Ideeën zoals die van Marshall hebben mensen over de hele wereld beïnvloedt: het was het begin van de ontwikkeling van Silicon Valley, online tech magazines, de ontwikkeling van de Mac, Internet en de Cryptocurrency zoals we het vandaag de dag kennen.

HOW DID SILICON VALLEY START? – Kevin Kelly on London Real

 

“Don’t be evil.”

Vanuit deze tijd is ook een rechte lijn te trekken naar Google’s motto “Don’t be evil.” als bedrijfsgedragscode (in 2015 vervangen door “Do the right thing.”), en de missie van Facebook om de wereld dichter bij elkaar te brengen, waardoor elk individu deel kan uitmaken van een gemeenschap en het gevoel heeft daarin een doel te hebben.

Maar ergens tussen de jaren 60 en nu, is de bron van het optimisme overgenomen door de grote tech platforms, en zij veranderden de betekenis ervan. Daarbij gaan zij ervan uit te weten wie wij zijn als mens, en hoe vooruitgang in de menselijke ontwikkeling te bevorderen is. De hedendaagse boodschap van deze platforms is: “Alle mensen zijn in essentie goede mensen.” Dat betekent dat we geen politiek, traditionele gemeenschappen en overtuigingen, etc. nodig hebben, want die houden de menselijke ontwikkelingen tegen. Het zijn de mensen zèlf die bijeen komen om een betere wereld te creëren. Wat de grote platforms zeggen is:

Wat jullie nodig hebben, is dat jullie met elkaar contact maken met gebruik van de technologieën die wij ontwikkelen, waardoor wij de wereld kunnen verbeteren.

Deze versie van optimisme is een ideologie dat helpt de grote tech platforms te laten doen wat ze doen, en waarmee zij geld verdienen. Zij helpen mensen met elkaar contact te maken, maar zij helpen vooral mensen die al macht hadden: mensen met geld. En ook bieden zij een platform aan mensen die al luid en duidelijk een stem hadden: mensen zoals Donald Trump.

Wij allemaal weten dit, maar hebben het gevoel vast te zitten aan dit ideologisch model van menselijke- en technische vooruitgang van grote tech bedrijven.

Deze visie – dat een technologie zoals Twitter automatisch de wereld zou kunnen verbeteren – erkent dat mensen een betere wereld kunnen creëren, maar we kunnen het ook slechter maken.

 

Ik dacht dat als iedereen vrijuit kon praten en informatie en ideeën kon uitwisselen, de wereld automatisch een betere plek gaat worden. Ik had het mis.

– Evan Williams, ex-CEO van Twitter (vert.)

 

Het is belangrijk contact met elkaar te maken om de wereld een betere toekomst te geven, maar tegelijk moeten we beseffen hoe moeilijk dat is: maken de acties die we uitvoeren de wereld beter of slechter?

Volgens Kevin Kelley, co-founder Wired Magazine kunnen we het best realistisch blijven en het ‘1 procent – model van technologische vooruitgang’ in ons achterhoofd houden:

Ik denk dat technologie de wereld zowel slechter als beter maakt. Maar in de loop van de tijd neigt het ertoe dat we het uiteindelijk 1% beter dan slechter maken.

TIP: 25 september 2018 in Amsterdam: Henry Mason, Acacia Leroy, en David Mattin brengen je op de hoogte van de trends van 2019.

Door: MarsConnects

AdWords Search Certificated

MarsConnects is AdWords Search CertificatedGoogle has recognized Margaretha Nannenberg (MarsConnects) as an AdWords certified professional, meaning that she has passed multiple assessments that assess her product expertise. She’s qualified to help you grow your business on the web using Google AdWords.

Get your website translated or go international with new content

Do you want to go international with your website? Contact us and we translate your English content into Dutch.

We also write new quality content for your multilingual web pages, based on in-depth keyword search to get a functional SEO that boosts your website to the Dutch and Belgium markets. We know how to determine what keywords and phrases speak to your Dutch customers.

If you have a Dutch website, we are happy to translate your content into English, following the SEO best practices to get an audience in the countries you are aiming for.

We work globally

We are proud to serve clients globally. We have worked for clients who reside in The Netherlands, the USA, United Kingdom, Sweden, Germany, Egypt, and Georgia (country).

We are available to you, no matter where you are.
Contact us!

Get your website redesigned with an excellent SEO and speed-optimized

We turn your existing website into a modern online presence, responsive, well-designed with user-friendly features, excellent SEO and speed optimized.

We redesign your website with the most used CMS-systems, WordPress or Wix into a modern website that works for your business.
To get high-ranked in Google Search, you need a well-coded, user-friendly designed website, with quality content that follows the SEO best practices. Google has recognized Margaretha Nannenberg (MarsConnects) as an AdWords certified professional, meaning that she has passed multiple assessments that assess her product expertise. She’s qualified to help you grow your business on the web using Google AdWords.

We make sure that you get what you need to get loyal visitors to your site, strengthen their engagement, and grow your revenue.

While we redesigning your desktop website, we can also redesign and speed-up your mobile website, to make sure that that works like it should be: appealing, user-friendly and fast.

If you want to go international with your online business, then we can create a multilingual website for you, including translations and/or creation of new SEO-friendly content into Dutch and/or English.

Contact us!

Get a website that drives traffic, engages prospects, and generates leads

We create websites including multilingual content to go internationalDon’t you have time to create a website and think about the best possible content to attract and engage prospects?

Tell us what your goal is, what your ideas are and what you need, and we create the website that fits you and your (e-commerce) business perfectly. Our focus is to build websites that drive traffic, engage prospects, and generate leads. We can also create the content according to the SEO best practices, and we make sure your website is speed-optimized to load fast which is necessary to get your site higher ranked in Google Search. We use WordPress or WIX to create your website, so it can be easily maintained by you or your team. It is also possible to let us maintain your site and keep it updated.

A multilingual website including content to go international

multilingual website WIXIf your goal is to go international, then we create a multilingual website and take care of the content, including translations (English and Dutch), SEO, speed optimization, and analytics that targets the countries and audience you want to expose your business to.

Contact us and we create your website that targets your smart marketing goals, generates leads, and attracts customers, while you can keep on focusing on the important things you need to do.

We create websites using WordPress, Wix, Bootstrap, HTML, and CSS since 2016. We have a keen eye for design and details, and a good sense of what people want to see on your website in order to become a customer/ client. For your multilingual website, we can translate your English texts or write new content in Dutch that’s appealing to your audience.

All our products are designed with the focus on style, user experience, and best practices, in order to help you to get traffic and generate leads.

High-quality services

We create, redesign, translate, and write contentMarsConnects stands for delivering high-quality services to get you as our client beyond satisfied. We are highly experienced, professional, and motivated to give our best to give you an online presence that features your quality services in a way that’s appealing to your audience.

We know how to promote your website, to increase traffic, to get more sales, and to grow your business. And we learned that for our business to prosper, we have to put our entire focus on helping our customers succeed.

We work globally

We are proud to serve clients globally. We have worked for clients who reside in The Netherlands, the USA, United Kingdom, Sweden, Germany, Egypt, and Georgia (country).

We are available to you, no matter where you are.

Feel free to contact us so we can start planning your professional online presence!

 

 

Website Sernitsa

Multilingual WIX website Sernitsa

Website Sernitsa: A multilingual website created with Wix.

www.SERNITSA.com is a website created with Wix, has got 30 pages and 12 lightboxes, an age-checker page and is multilingual: English, Dutch, and Georgian.
This website was created to meet the following:

  • A platform to present the import and export quality goods.
  • Designed on topic and aligned with the pictures provided.
  • Easily to find subjects of interests.
  • An online shop and a payment system (not online yet)
  • Google Analytics to analyze the visitors.
  • Mobile friendly

“MarsConnects created this site for me within a week. When we started, I didn’t have a complete picture in mind about the content on my site, and how to handle the multilingual part in the Wix system, but Margareth was very pro-active and found solutions for every issue we encountered. I am proud of the result and I recommend everyone to hire MarsConnects when you need to set up your online business fast!”
~ Serge Visser, CEO Sernitsa

Do you want to have a website in a luxury style with features like Sernitsa.com? Contact us and we’ll create a professional one with WordPress. Why not with Wix? That is because Wix is not developed enough to get the right features for a professional website, and most of the apps that is available, is not responsive. Our experience is that you can have so much more – and better – with WordPress.

 

 

Being Location Independent: a dream or a lesson?

Digital Nomads aka Location Independent People

Location independence is a lifestyle. Being location independent provides great freedom to those who achieve it. They can work from practically anywhere in the world, as long as they have access to the internet and a laptop to keep in contact with clients and employers. Digital nomads can be found working in most industries in the knowledge economy: marketing, web design, IT, writing, media, tutoring and consulting, among others.

Many location independent people live in different countries around the world for extended amounts of time. Developing countries are popular locations for digital nomads, as they can provide a high standard of living at very low costs compared to the ‘western world’. However, location independence is not about traveling. It’s about the freedom to move if you feel like it.

Most digital nomads are either freelancers or entrepreneurs. Some are both. Freedom to be your own boss, freedom to travel and experience new cultures, schedule work around peak concentration times (e.g., the middle of the night), and awesome new life experiences. These are some of the advantages of being location independent. Being able to control your career and to decide in which country you want to stay for a while, feels liberated.

Travel the world. Build cool things. Meet awesome people.

About two years ago I read about digital nomads for the first time. It was Hackerparadise that inspired me with their slogan “Travel the world. Build cool things. Meet awesome people.” I always dreamed about traveling the world; just go where the sun fits my clothes. Two months before I would go on a planned holiday to Egypt, I decided to stay there and to start my online business. I sold everything I had and packed in my diving stuff, my laptop and some clothes – a total weight of 30kg in 1 suitcase – and left the Netherlands for Dahab, Egypt. Now, 13 months later, I am happy that I made that decision; every day again.

30 kg of Life in 1 Suitcase
30 kg of Life in 1 Suitcase

All that glisters is not gold

Following digital nomads on social media platforms, you see beautiful images of their travelings: amazing views of nature, pictures of themselves while working with their laptop in a hammock or on a beach (imagine what sand will do with the devices …), and selfies with fun people while having 5-stars dinners. Often it looks like they live in paradise and have found the perfect way of living.

All that glitters is not gold
All that glitters is not gold

For some it is true. They know how to manage their work and their free life. But for a part of these people, a life of being location independent in a strange country is not what they expected to be. Beth Altringer, a lecturer on innovation and design at the John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences and the Graduate School of Design at Harvard University, conducted a huge research in which she wanted to figure out if being a digital nomad was a viable career lifestyle, a subsidized holiday, or a relatively high-risk financial and career gamble.

Work, work, work

Starting a new life in another country, get a place to live and an internet connection, setting up an online business, connect with people to keep your network healthy, do the research, marketing, PR, analytics, maintain contact with your clients, write proposals, do the actually work, study to learn new skills, write blogs to keep the online presence up to date, do more work, and keep yourself healthy with food, sports, and some good contacts in real life: not everyone is viable to do all this. There is no shortcut (unless you have money enough to hire other people to execute some tasks). For a start-up or an entrepreneur that starts from scratch: these are the tasks you have to fulfill consistently.

So, while you can see on my social media accounts some nice pictures of the things I do, like snorkeling, socialising, and so on, the hard work behind the screens is not visible (unless you would have a look at my website, see the content and the portfolio and realize that is just a small part of what I did within a year). Even if you are not moving around the world, it takes a lot of time, consistency and dedication to set up a business, become an (serial-) entrepreneur and/or work as a freelancer to earn enough for a living.

Know Thyself

This way of being independent goes for most digital nomads. According to Altringer’s research, the hard work, the responsibilities, less time to spend with family, friends and colleagues, the insecurity of not knowing how much money you will earn in the following weeks, the control of their own agenda, the willingness to keep the brain and skills in perfect form: for some it is too much. Some people need the comfort of predictability. They go back home.
I think these people are brave: they dared to take steps to see if their dreamlife can become reality and if it’s still the life they were looking for. They don’t have to regret something they did not try.

Even though I never wanted to give up this location independent life, I have had my moments that I had enough of the desert heat, the lack of quality of stuff, the poor choices you have to prepare a healthy dinner, and especially the animal torture that appears to be ‘normal’ for some local kids. But this is the lifestyle I have chosen to live and it fits me perfectly. I thrive on the unknown and being totally independent motivates me more than anything in the world, to see what I am capable of, to deliver what my clients need and to make a success out of my business.

I encourage people to live their dream life. But no matter what that dream looks like: be realistic, know thyself enough or give yourself a chance to find out what lifestyle makes you happy.

Do you want to start a new life (whether it’s location independent or not), and want to start your own online business and need a website to get a good online presence? Contact me by filling out the contact form or contact me through Skype. I’m looking forward to being in touch with you!

Entrepreneurship

Entrepreneurship - Start your online business

 

Our aim is to help as many people as we can to realize their dreams of having a business and an online presence. We encourage people who dare to follow their dreams and start something new, – if that is becoming an entrepreneur, a freelancer, expanding your existing business internationally,  or do entirely something else. We are a firm believer in chasing your own goals. It won’t be easy. It takes a lot of energy, sweat, and persistence, but if you want something badly, you will find a way. We are there to help you to succeed!

Start something new – Contact us to get started!

Shortcuts to information interesting for Entrepreneurs and Start-ups:

 

We take care of your website

We take care of your website
Don’t you have time to create a website and think about the best possible content to attract and engage prospects?
Tell us what your goal is, what your ideas are and what you need, and we create the website that fits you and your (e-commerce) business perfectly. Our focus is to build websites that drive traffic, engage prospects, and generate leads. We can also create the content according to the SEO best practices, and we make sure your website is speed-optimized to load fast which is necessary to get your site higher ranked in Google Search. We use WordPress or WIX to create your website, so it can be easily maintained by you or your team. It is also possible to let us maintain your site and keep it updated.

A multilingual website including content to go international

If your goal is to go international, then we create a multilingual website and take care of the content, including translations (English and Dutch), SEO, speed optimization, and analytics that targets the countries and audience you want to expose your business to.
multilingual website WIX

Contact us and we create your website that targets your smart marketing goals, generates leads, and attracts customers, while you can keep on focusing on the important things you need to do.

We create websites using WordPress, Wix, Bootstrap, HTML, and CSS since 2016. We have a keen eye for design and details, and a good sense of what people want to see on your website in order to become a customer/ client. For your multilingual website, we can translate your English texts or write new content in Dutch that’s appealing to your audience.

All our products are designed with the focus on style, user experience, and best practices, in order to help you to get traffic and generate leads.

High-quality services

We create, redesign, translate, and write contentMarsConnects stands for delivering high-quality services to get you as our client beyond satisfied. We are highly experienced, professional, and motivated to give our best to give you an online presence that features your quality services in a way that’s appealing to your audience. We know how to promote your website, to increase traffic, to get more sales, and to grow your business. And we learned that for our business to prosper, we have to put our entire focus on helping our customers succeed.

We work globally

We are proud to serve clients globally. We have worked for clients who reside in The Netherlands, the USA, United Kingdom, Sweden, Germany, Egypt, and Georgia (country).

We are available to you, no matter where you are.

Feel free to contact us so we can start planning your professional online presence!

Why would you hire us?

A flexible multilingual website with expansion capabilities is exactly what’s needed to grow with your company’s development.
“A functional and flexible multilingual website with expansion capabilities is exactly what’s needed to grow with your company’s development.”

We help you to enable your business to the Dutch and Belgium market by creating a multilingual website with English and Dutch content. We use best practices methods to deliver your website with professional SEO and user experience. We help you to boost traffic to your site, get more leads, and increase your profits. Get in touch to discuss your needs.

 

A functional and flexible multilingual website with expansion capabilities

A functional and flexible website with expansion capabilities is exactly what’s needed to grow with your company’s development. A company in development requires a flexible website so it can expand online. It’s important to decide right from the start if you want to have a website that has certain capabilities which you might want to use in near future, especially if these changes require specific plugins and extensions. We can help you to choose a good theme and the right plugins to get a website that is both functional for the following one or two years, as well as ready for your future’s business.

Quality of Service

By working with us you can expect a level of professionalism and efficiency of service that is of high quality.

Born and raised in The Netherlands with over 20 years of job experience in different international organizations, and up-to-date through studies regarding SEO, Google Adwords (certificated) and analytics, marketing, coding, and business management, we firmly set the goal to give our clients what they need. Whether it is a new website, website content, a make-over of an outdated website, translated web content: we create, research, analyze, edit, proofread and/or translate it. We are goal driven people, always looking for opportunities to get the best results in anything we do. We will be glad to help you to accomplish your goals.

Please visit Testimonials to read what other people say.

Let’s start with your next project! Contact us through this form or through Skype.